คำถามที่ถามบ่อย


Q: Promaid มีบริการอะไรบ้าง‚‚…∇

A: มีลักษณะตามบ้าน , สำนักงาน , บิ๊กคลีนนิ่ง  ซึ่งคือการทำความสะอาดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว


Q: แม่บ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติ…∇

A: 90% เป็นชาวพม่า แต่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ โดยทางบริษัทมีระบบคัดกรองพนักงานที่เชื่อถือได้ และมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนส่งออกไปทำงานตามบ้านหรือหน่วยงานต่าง ๆ


Q: แม่บ้านแบบไปเช้า เย็นกลับ มีแบบไหนบ้าง (ตัวแพคเกจ)…∇

A:  – มีเป็นรายครั้ง เพื่อทดแทนแม่บ้านที่มีอยู่แล้ว แต่ลาหยุด (ทำต่อครั้ง 4 ชั่วโมง)

          – มีเป็นแพคเกจ 12 ครั้ง,24 ครั้ง,48 ครั้ง (ทำ 4 ชั่วโมงต่อครั้ง)


Q: ถ้าแม่บ้านลาจะมีแม่บ้านมาทำแทนหรือไม่…∇

A: มีแม่บ้านมาทดแทนให้


Q: สามารถเลือกแม่บ้านประจำได้หรือไม่…∇

A: เลือกแม่บ้านประจำได้ในกรณีที่ทางลูกค้ากำหนดวันที่ชัดเจน


Q: ความปลอดภัยในทรัพย์สินเวลาแม่บ้านมาทำงาน…∇

A: ทางบริษัทมีระบบสัมภาษณ์และคัดกรองประวัติของแม่บ้านอย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจก่อนบรรจุแม่บ้านเข้าทำงาน ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือท่านลูกค้าให้เก็บของมีค่าเช่น เงินสด และอัญมณีต่าง ๆ  ในที่ ๆ  เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น