Big Cleaning


250X270-CN2 250X270-CN3

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริการขัดลอกลง Wax พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินขัด พื้น Floor Hardener พื้น Epoxy
 2. บริการทำความสะอาดกระจกสูงภายนอกอาคาร
 3. บริการทำความสะอาดระหว่างงานแสดง งานเลี้ยง หรืองานพิธีต่างๆทั้งก่อนและหลังเลิกงาน
 4. บริการซักพรม ผ้าม่าน โซฟา และวัสดุผ้าอื่นๆ
 5. บริการทำความสะอาดอื่นๆ ตามที่ลูกค้าจะมอบหมาย

ค่าใช้จ่ายรวมอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด 

-  เครื่องมือและเครื่องจักรทำความสะอาด
 - น้ำยาทำความสะอาด
 - วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ทั้งหมด
 - เครื่องแบบพนักงานทำความสะอาด
 - หัวหน้างานคอยดูแลความเรียบร้อยของงาน