Homecare


HC-page-sv250X270-3 HC-page-sv250X270 HC-page-sv250X270-2

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการทำความสะอาด

 - การให้บริการมี 3 แบบ คือ แบบครึ่งวันเช้า หรือ ครึ่งวันบ่าย และแบบเต็มวัน
 - การบริการช่วงเช้า เริ่มต้นเวลา 07.30-11.30 น.
 - การบริการช่วงบ่าย เริ่มต้นเวลา 13.30-17.30 น.
 - การบริการเต็มวัน เริ่มต้นเวลา 08.00-17.00 น.
 - ระยะเวลาที่แม่บ้านทำความสะอาดแต่ละครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 4 ชั่วโมง
 - บริษัทฯจะจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดเข้าไปทำความสะอาด ให้กับลูกค้าตามตารางเวลาที่ได้นัดหมาย 

** ความถี่และช่วงเวลาในการทำความสะอาด สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม