กลุ่มธุรกิจและบริการ

เรามีบริการที่คลอบคลุมกลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภท ลูกค้าสามารถติดต่อและใช้บริการทำความสะอาดของ ProMaid ได้ทุกวัน
"ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่งด่วนหรืองานหนักแค่ไหน ทีมงาน ProMaid พร้อมอยู่ข้างคุณเสมอ"

กลุ่มธุรกิจ
การบริการ