เกี่ยวกับเรา


บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด หรือ Promaid ให้บริการทำความสะอาดด้วยคุณภาพและมีประสบการณ์บริการมากกว่า 15 ปี ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 และมีปรัชญาองค์กรคือ “แม่บ้านมืออาชีพ” และด้วยผู้บริหารมีความใส่ใจในความต้องการของลูกค้าที่ต้องการการบริการทำความสะอาด ทางบริษัทฯ จึงเน้นคุณภาพการบริการและมาตรฐานของคุณภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

บุคลากรและพนักงาน

สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของอาชีพงานบริการคือ การมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) ซึ่งบริษัทฯได้ตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวตลอดมา จึงทำให้เรามุ่งเน้นฝึกอบรมบุคลากร พนักงาน และแม่บ้านให้มีความตั้งใจ เอาใจใส่ และพนักงานของเราทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติจากหน่วยงานราชการและได้ฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานในการทำงาน มีใจรักในการบริการ มีบุคลิกภาพดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และพร้อมให้บริการเสมอ